Podziękowania za pomoc w organizacji 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią w ramach Dni Cedyni 2022

Za nami wyjątkowe święto naszego miasta i wyjątkowa 1050. rocznica bitwy pod Cedynią. Cała Polska jak długa i szeroka oglądała dzięki mediom piękne, widowiskowe uroczystości od 24 do 26 czerwca.

Niepowtarzalna rocznica pierwszej wygranej na szlaku bojowym bitwy Wojska Polskiego z całą pewnością zasługiwała na tak uroczyste i ogólnopolskie wydarzenie, które swoim uczestnictwem uświetniły najważniejsze osoby w Państwie.

Swoją obecnością podkreślił znaczenie uroczystości Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, który również to wyjątkowe święto objął Patronatem Honorowym.

W uroczystości uczestniczył także Pan Mariusz Błaszczak Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej. Dziękujemy za uświetnienie uroczystości Chórowi Reprezentacyjnemu Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Do Cedyni przyjechała Pani Anna Maria Anders – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San Marino, córka legendarnego generała i bohatera Władysława Andersa.

Uroczystą Polową Mszę Świętą celebrował Jego Ekscelencja Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko -Kamieński- piękne Bóg zapłać. Dziękujemy również księdzu Dziekanowi Michałowi Kostrzewie i wszystkim uczestniczącym w uroczystościach przybyłym księżom.

Wielkim honorem było gościć Pana Joachima Brudzińskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, który zawsze pamięta o Cedyni i czynnie wspiera rozwój naszej gminy.Dziękujemy za życzliwe słowa od Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które odczytał Pan Europoseł.

Zaszczyt , honor i radość sprawił swoją obecnością Pan Czesław Hoc Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Czesław Hoc jest przyjacielem Gminy Cedynia i wielkim patriotą, jest czynnie działającym lekarzem, dla którego człowiek liczy się ponad wszystko.

Uroczystość 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią uświetnił swoją obecnością Pan Michał Jach – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Pan Leszek Dobrzyński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.Pięknie dziękujemy za uczestnictwo i za przyjęcie zaproszeń przez tak zacnych Parlamentarzystów.

Pan Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski, gospodarz naszego województwa, człowiek interesujący się każdym problemem, każdej gminy i chętnie pomagający, również zaszczycił naszą gminę i uczestniczył w uroczystościach pod Górą Czcibora.

W sposób szczególny dziękujemy za obecność, za wsparcie, za okazaną pomoc Panu Ryszardowi Jaśkowskiemu- Dyrektorowi Naczelnemu Huty Miedzi „Cedynia” w Orsku.

Wielkie ukłony za obecność Pana Generała Dariusza Parylaka – Dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Za obecność Kompanii Honorowej, za przygotowanie i prowadzenie Apelu Pamięci. Kłaniamy się Panu Pułkownikowi Zdzisławowi Wronie, bez którego sprawne przeprowadzenie uroczystości byłoby niemożliwe. Dziękujemy również za wystawę sprzętu wojskowego i za obecność Orkiestry, która podkreśliła dostojność uroczystości.

Dziękujemy za pomoc i obecność Panu gen. brygady Romanowi Łytkowskiemu- Dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Pułkownik Wojciech Rudnikowicz- Dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, kłaniamy się nisko.

Zaszczytem było dla nas gościć Pana Pułkownika Macieja Zapolskiego – komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji- dziękujemy również za prezentację jednostki.

Dziękujemy za pomoc i obecność, Panu płk Tomaszowi Borowczykowi- Dowódcy 14. Zmechanizowanej Brygady Obrony Terytorialnej,Panu płk Mariuszowi Pietraszek – Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie,Panu płk Arturowi Tarnowskiemu – Dowódcy 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów, Panu ppłk mgr inż. Mariuszowi Lewczukowi – Dowódcy 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich Szczecin,Panu ppłk. Zbigniewowi Pałka – Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Szczecin,Panunadins. Tomaszowi Trawińskiemu – Komendantowi Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,Panu st. Bryg. Jarosławowi Tomczyk – Komendantowi Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,Panu mjr Zbigniewowi Samsel- Zastępcy komendanta – Wojskowego Centrum Rekrutacji,Panu Januszowi Maksymowiczowi- Prezesowi Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie,Panu Henrykowi Krudos – Prezesowi Zachodniopomorskiego Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP.

Słowa wdzięczności kierujemy do Pana Wojciecha Konarskiego Starosty Powiatu Gryfińskiego.

Pięknie dziękujemy Panu Gniewomirowi Rokoszowi- Kuczyńskiemu Dyrektorowi Generalnemu Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. Na ręce Pana Dyrektora składamy piękne podziękowania dla Bractw Kurkowych na czele z Prezesem Panem generałem Adamem Marianem Gozdawa Gołembowskim, które swoją obecnością i pomocą znakomicie uświetniły obchody 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią.

Szanowni Państwo w sposób wyjątkowy i z nieukrywaną wdzięcznością dziękujemy naszym darczyńcom i sponsorom. Prosimy o przyjęcie najpiękniejszych podziękowań i zapewnienie o naszej wdzięczności za pomoc i wsparcie, a w sposób szczególny dziękujemy Mieszkańcom Gminy Cedynia. Składamy najpiękniejsze podziękowania dla sponsorów i darczyńców, którzy chcą pozostać anonimowi.