Oferty cenowe na wykonanie operatów szacunkowych

Gmina Cedynia przeprowadza rozpoznanie rynku i prosi o oferty cenowe na wykonanie operatów szacunkowych do zmiany nieruchomości określających:

1) wartość nieruchomości- działka niezabudowana numer 164/8 o pow. 0,1729 ha położona w obrębie Osinów Dolny, gmina Cedynia- własność Gminy Cedynia.

2) wartość nieruchomości- działka zabudowana numer 108/1 o pow. 0,0386 ha, położona w obrębie 2 miasta Cedynia. Działka zabudowana jest czterema budynkami pozostałymi (po byłej ubojni zwierząt), oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków nr 9, 12, 18, 329- właściciel prywatny.

3) wartość nieruchomości- działka zabudowana numer 108/2 o pow. 0,0222 ha, położona w obrębie 2 miasta Cedynia. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym z lokalem użytkowym (sklep mięsny), oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków nr 11- właściciel prywatny.

Oferty prosimy składać do 30 września 2021 roku na adres: nieruchomosci@cedynia.pl

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udzielają pracownicy referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, tel. (091) 4317826.