Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tj. Dz. U. 2019r. poz. 933) zawiadamia się, że na wniosek z 18.09.2020 r. (skorygowany 06.10.2020 r.) Pana Pawła Blazer, reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: „1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek”.

SZCZEGÓŁY na stronie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12872