I pomoc przedmedyczna

Druhowie z OSP w Piasku odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Celem wizyty było omówienie zagadnień z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Spotkanie było podzielone na dwie tury, klasy młodsze i klasy starsze. Druhowie przekazali praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz korzyści płynące z prawidłowego powiadamiania profesjonalnych służb ratowniczych. Dziękujemy za tak ważną, praktyczną lekcję!

Druhowie przekazują praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy