Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania w świetlicach

Przy realizowaniu nowych inwestycji w gminie Cedynia, burmistrz Adam Zarzycki kierował się zastosowaniem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Stąd też na nowo wybudowanej świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach zamontowano instalację fotowoltaiczną, która wykorzystuje odnawialną energię do ogrzewania tego budynku. Panele fotowoltaiczne zainstalowano również na budynku świetlicy w Orzechowie.

Koszt montażu instalacji fotowoltaicznych w tych dwóch świetlicach to w sumie 110 tysięcy złotych, dzięki temu będziemy mogli oddychać czystym powietrzem. Inwestycje zostały pokryte z gminnego funduszu Finansowania Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczony jest na realizację zadań o charakterze proekologicznym.

Świetlica w Siekierkach
Świetlica w Orzechowie