Przekazanie sprzętu dla UKS Czcibor Cedynia

W dniu 26 marca 2024 r. burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z dyrektorem ZGKiM w Cedyni Zenonem Blachnierkiem przekazali w użyczenie UKS Czcibor Cedynia traktor do koszenia trawy. Urządzenie ułatwi koszenie murawy cedyńskiego stadionu.

Wartość przekazanego sprzętu to ponad 17 tysięcy złotych.

W przekazaniu uczestniczyli również zastępca burmistrza Małgorzata Karwan, Radni Rady Miejskiej w Cedyni Danuta Paluch, Mirosław Ludwiczak, Lech Kopiecki, prezes UKS Czcibor Cedynia Janusz Kruszyński, skarbnik UKS Czcibor Cedynia Krzysztof Muraszka.

Gmina Cedynia każdego roku przekazuje dotację celową dla naszego klubu piłkarskiego. Sukcesywnie, z inicjatywy burmistrza Adama Zarzyckiego, w poprzednich kadencjach były wybudowane trybuny, budynek z szatniami dla zawodników i zamontowane ławki.

Cały kompleks rekreacyjno-sportowy na bieżąco jest doposażany w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

W przyszłości planowana jest renowacja nawierzchni boiska, wymiana murawy, oświetlenia oraz modernizacja basenu.

Nasz cedyński stadion, w pobliżu którego odbywają się również cykliczne imprezy w amfiteatrze, z roku na rok staje się coraz nowocześniejszy.