INFORMACJA O TRANSPORCIE W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH, ZARZĄDZONYCH NA 7 KWIETNIA 2024r.

Mieszkańcom miasta i gminy Cedynia zapewniamy bezpłatny dowóz autobusami i busami na wybory. Poniżej publikujemy rozkłady jazdy autobusów i busów obowiązujący w dniu 7 KWIETNIA 2024r.

Mieszkańcy naszej Gminy będą głosować w 3 obwodach głosowania. Dokładny wykaz okręgów, obwodów i lokali wyborczych znajduje się na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także na naszej stronie internetowej w zakładce: „Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024”.

Aby ułatwić możliwość wzięcia udziału w wyborach, Gmina Cedynia uruchomi linie autobusowe i linie obsługiwane przez busa, które będą podwozić do lokali wyborczych mieszkańców z poszczególnych miejscowości.

Autobus i bus będzie oznaczony napisem na przedniej szybie WYBORY.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii, ponadto rozkłady jazdy będą też wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Dopuszcza się różnice w rozkładzie jazdy do 10 minut, w związku z czym prosimy o uwzględnienie tej tolerancji oczekując na transport.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI