„Nowe kwalifikacje – nowe szanse”

Projekt dotyczy kursów języka angielskiego oraz języka niemieckiego prowadzonych w formie zajęć zdalnych (online). Czas trwania kursu wynosi 120 h z przerwą wakacyjną. Harmonogram zajęć ustala wykładowca wraz z grupą, natomiast intensywność kursu zazwyczaj praktykowana to 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, czyli 90 min w godz. popołudniowo- wieczornych. Liczebność grupy wynosi 12 osób. Po zakończonym kursie słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego. Uczestnik kursu dostaje na własność podręcznik, ćwiczenia oraz bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej EDUMASTER w trakcie trwania zajęć oraz jeszcze przez rok po zakończeniu kursu.