Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Jubileusz pożycia małżeńskiego jakim są Złote Gody to niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna i szczególna okazja była powodem do świętowania i odznaczeń.

Tegoroczny Jubileusz 50-lecia miał szczególną rangę, gdyż uhonorowania jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie dokonał Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki w asyście Posła na Sejm RP Czesława Hoca oraz Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego. W uroczystości uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak oraz ksiądz Dziekan Kanonik Michał Kostrzewa.

Medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczono: Kazimierę i Jana Sawickich, Łucję Hauza-Kroczak i Czesława Kroczaka, Zofię i Jana Garczyńskich, Barbarę i Ryszarda Koblowskich, Lucynę i Ludwika Szczur, Albinę i Edwarda Sienkiewiczów, Danutę i Stanisława Prinz (nieobecni), Danutę i Zbigniewa Bajsarowiczów, Barbarę i Zbigniewa Olechnowskich, Alinę i Romana Zielińskich, Teresę i Edwarda Błażejczyków.

Drodzy Jubilaci! Przyjmijcie najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy najgłębszego uznania i uszanowania od władz i całego społeczeństwa naszej gminy. Życzymy, by kolejne lata upływały Państwu w szczęściu, zdrowiu i miłości, wszystkiego najlepszego oraz następnych pięknych jubileuszy !!!