INFORMACJA O EWAKUACJI OSÓB Z TERENU ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ NIEWYBUCHU W OSINOWIE DOLNYM

Na terenie Osinowa Dolnego numer 50  znalezione zostały dwa pociski moździerzowe z II wojny światowej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Cedyni z dnia 23.05.2022r. nr 82/2022 zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu.

Działania związane z usunięciem niewybuchu będą odbywały się od godz. 7:00 w dniu 25.05.2022r.
 i planowane są do godziny 9:00 z możliwością przedłużenia. W tym czasie nie będzie możliwości przebywania w strefie bezpośredniego zagrożenia oraz obowiązuje zakaz poruszania się w strefie niebezpiecznej. Zamknięte zostaną drogi i most graniczny na Odrze oraz nie będzie możliwość przejazdu przez Osinów Dolny.

Jednocześnie informujemy, że służby Policji i OSP Cedynia oraz Zarządca Dróg Wojewódzkich będą zabezpieczać ruch pojazdów i osób na terenie Osinowa Dolnego.

W działaniach będą brały udział służby policji, żandarmerii wojskowej, jednostka saperów, pięć jednostek ochotniczej straży pożarnej z Cedyni oraz służby medyczne.

Sekcja Międzynarodowej Współpracy Policji w Świecku poinformowała Policję niemiecką o zaplanowanych czynnościach oraz poprosiła o pomoc w zabezpieczeniu mostu i poinformowaniu ludności po stronie niemieckiej.

BURMISTRZ CEDYNI Adam Zarzycki