Konkurs „Rodzina Razem”

Przypominamy, iż trwa konkurs Marszałka Województwa pt: Rodzina Razem. Konkurs jest skierowany zarówno do rodzin, jak i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-rodzina-razem

Prace konkursowe należy wysłać do 8 maja 2020 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”. Decyduje data stempla pocztowego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety, aparaty cyfrowe, smartwatche, gry rodzinne i inne.