Dziś mija 75. Rocznica zakończenia II wojny światowej

Dopiero od 2015 roku zakończenie II wojny światowej świętujemy 8 maja. Przez prawie pół wieku w PRL Dniem Zwycięstwa był 9 maja. Podpisanie aktu kapitulacji odbyło się w nocy z 8 na 9 maja. Według czasu w państwach zachodnich było to przed północą, jeszcze 8 maja, a według czasu moskiewskiego już po północy, czyli 9 maja. Zachód świętował 8 maja, a blok wschodni 9 maja.

Decyzja parlamentu o zmianie sama w sobie była symboliczna, bo oznaczała zerwanie z postrzeganiem tego święta, tak jak postrzegał je Związek Sowiecki, a teraz Rosja. Sowieci postrzegali II wojnę światową wcale nie od 1939 roku, tylko od 22 czerwca 1941 roku, tytułując to jako Wielką Wojną Ojczyźnianą.

Źródło foto: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/75-rocznica-zakonczenia-drugiej-wojny-swiatowej