Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni

Przypominam, że do 27 marca 2020 trwa rekrutacja do Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni. Wnioski można pobierać ze strony szkoły https://spcedynia.edupage.org/text/?text=text/text18&subpage=1.

Zalecane jest składanie wniosków rekrutacyjnych drogą mailową na adres: sekretariat@spcedynia.pl. Można również wysłać wypełniony wniosek pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście, poprzez złożenie w wyznaczonym miejscu w szkole w godzinach 7.00- 15.00 .

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny: 914144017 w godzinach pracy szkoły.

Monika Nawrot
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni