Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Cedynia

W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia, od 18 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Cedyni będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Mając powyższe na uwadze osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu są proszone o zgłaszanie tego faktu pod nr telefonu 91 431 78 26.

Informujemy również, że przyjęte w projekcie planu rozwiązania będą prezentowane każdej osobie indywidualnie po wcześniejszy wyznaczeniu indywidualnego terminu.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki