Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku, informuje rodziców kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy 1 o możliwości, pobrania druków rekrutacyjnych bezpośrednio ze strony szkoły: https://sppiasek.edupage.org/ . Wypełnione druki prosimy odesłać w formie skanu lub zdjęcia na pocztę szkolną sppiasek@op.pl, a oryginały dokumentów dostarczyć do szkoły po odwieszeniu zajęć.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt drogą e-mailową sppiasek@op.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku
Grażyna Fedorowicz