ZUS udostępnił dodatkowe infolinie

W związku z koronawirusem zostały uruchomione przez ZUS trzy specjalne numery telefonów:

  • 22 290 87 01 – informacje na temat obsługi w sprawie świadczeń,
  • 22 290 87 02 – infolinia dla przedsiębiorców,
  • 22 290 87 03 – obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Żródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/kontakt-telefoniczny-z-zus-od-18-marca-nowe-linie-tematyczne/2545993