Kamienica przy placu Wolności 6 w Cedyni zostanie odrestaurowana

Dzięki zadaniu “Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni” kolejna zabytkowa kamienica odzyska swój blask. Gmina Cedynia wraz ze współwłaścicielami podjęła decyzję o jej remoncie.

Kamienica przy placu Wolności 6 w Cedyni zostanie odrestaurowana

Gmina Cedynia na swój udział uzyskała dofinansowanie w wysokości 66.247,00 zł, na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy z Województwem Zachodniopomorskim, w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wykonawcą robót będzie firma Krulan Łukasz Kruszyński z Troszyna.