Burmistrz uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Dnia 06 lipca 2021 roku w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni o godzinie 13:00 odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni.

Na początku wręczono stypendia dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni oraz Szkoły Podstawowej w Piasku w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w II półroczu roku szkolnego 2020/2021. Podczas sesji odbyła się dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok. Na zadane pytania odpowiedzi udzielały Zastępca Burmistrza Małgorzata Karwan Sekretarz Cedyni Anna Witek.

Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

Radni zajęli się również zmianami budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021, podjęli kolejne uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gminy Cedynia. Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono 50.000,00 zł na pomoc dla Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żelichów.” Ustalono średnią cenę jednostki paliwa na terenie Gminy Cedynia na rok szkolny 2021/2022. Rada Miejska w Cedyni nie wniosła sprzeciwu do Uchwały nr 11/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Radni otrzymali sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.

Sekretarz Cedyni przedstawiła sytuację związaną ze szczepieniami na terenie Gminy Cedynia na COVID. Obecnie zaszczepionych pełną dawką jest 33,6% mieszkańców gminy Cedynia, tj. 1400 osób. Pacjenci z jedną dawką to 1824 osoby. Poinformowała również, że nadal trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, z terminem zakończenia 30 września 2021 r. Zachęciła wszystkich mieszkańców gminy do spisu online. Przekazała również informację, że swoją pracę rozpoczęli rachmistrze terenowi, których tożsamość można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Cedyni.