Środki na ścieżkę rowerową Golice- Żelichów

Gmina Cedynia uzyskała środki na inwestycję “Budowa ścieżki rowerowej Golice- Żelichów” w wysokości 1.400.000,00 zł. Inwestycja będzie obejmowała budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej wewnętrznej z miejscowości Golice do skrzyżowania ze ścieżką rowerową- trasa Pojezierzy Zachodnich Siekierki- Trzcińsko Zdrój, a dalej z innymi ścieżkami rowerowymi Pomorza Zachodniego.

Środki pozyskane zostały w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Popegerowskich. Gmina Cedynia podpisała już umowę z projektantem. O postępach w sprawie będziemy Państwa informować.

Gmina Cedynia złożyła 3 wnioski w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Kolejne, które nie uzyskały dofinansowania dotyczyły budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej Czachów – Żelichów oraz budowy remizy strażackiej trzystanowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 3 obr. Cedynia 1.

rzadowy_fundusz_CEDYNIA