Informacja o inwestycji

Sweco Consulting Sp. z o.o. działając w charakterze Konsultanta Wsparcia Technicznego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, uprzejmie informuje o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie realizacji Zadania pod nazwą: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. „Zadanie 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego.”

Głównym celem Projektu jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. Celem Inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie prowadzenia skutecznej i bezpiecznej akcji lodołamania.

Szczegóły w załączniku:

Źródło foto: https://pixabay.com/pl/photos/norwegia-laponia-kirkenes-portu-1230703/