I sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

7 maja 2024 roku odbyła się I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Cedyni. Była to sesja, podczas której ślubowanie składali nowo wybrani radni oraz burmistrz Cedyni. Posiedzenie prowadził Radny Zdzisław Tondel – najstarszy wiekiem Radny.

Skład Rady Miejskiej wygląda następująco:

 1. Patryk Bielak
 2. Marta Garbart
 3. Małgorzata Gabryś-Portkowska
 4. Janusz Kruszyński
 5. Grażyna Mażol
 6. Jakub Siergiej
 7. Andrzej Szperka
 8. Sebastian Portkowski
 9. Zdzisław Tondel
 10. Krzysztof Nowak
 11. Zbigniew Surmacz
 12. Bogusław Rajnert
 13. Katarzyna Oporska
 14. Józef Maćkowiak
 15. Aleksander Szoka

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Cedyni został wybrany pan Krzysztof Nowak, a funkcję jego zastępcy będzie pełnić pani Grażyna Mażol.

Pan Piotr Głowniak złożył uroczyste ślubowanie i od dziś objął funkcję Burmistrza Cedyni.

Podczas obrad radni wybrali również członków komisji: rewizyjnej, skarg i wniosków, budżetowej oraz spraw społecznych.

Gratulujemy panu Burmistrzowi, panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cedyni, pani Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, a także wszystkim Radnym, życząc udanej współpracy na rzecz  gminy Cedynia.