Gmina Cedynia ma kolejną wielką atrakcję turystyczną

W czwartek, 13 maja br. odbył się odbiór techniczny przebudowanego transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurüdnitz na most pieszo-rowerowy. Przy odbiorze była obecna komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele poszczególnych jednostek. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali jego pracownicy. Obecny był także kierownik budowy i przedstawiciele firmy INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o., inspektor nadzoru z firmy NBQ Sp. z o.o. oraz pracownik nadzoru autorskiego z firmy MXL4 Sp. z o.o. Urząd Marszałkowski reprezentowany był przez Panią Wandę Nowotarską. Przy odbiorze obecni byli również sekretarz Gminy oraz pracownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy z Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz przedstawiciele PKP S.A.

Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni mostu, remont konstrukcji oraz montaż elementów małej architektury. Wykonano dwupoziomową platformę widokową. Na całej długości mostu oraz na istniejącym nasypie kolejowym wybudowano drogę rowerową. Odremontowano dwa zabytkowe przyczółki nieistniejącego mostu kolejowego oraz dostosowano je do funkcji punktu widokowego. Zagospodarowano także wyspę mineralną.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o., INTOP Warszawa Sp. z o.o. Nadzór inwestorski prowadziła firma NBQ Sp. z o.o. w Szczecinie, a nadzór autorski firma MXL4 Sp. z o.o. w Szczecinie.

Wartość inwestycji to kwota 11 791 747,08 zł. Przebudowa została sfinansowana w 85% z Funduszy Europejskich, z programu Interreg Va. Koszt inwestycji po polskiej stronie został zrealizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Oficjalne otwarcie mostu po stronie polskiej odbędzie się 26 czerwca 2021 r. Druga część przeprawy po stronie niemieckiej jest jeszcze w trakcie remontu.