Dożynki Gminne w Cedyni wspólnie z gośćmi z Niemiec

To już stało się tradycją, że w każdym kolejnym roku dwa sołectwa z gminy Cedynia są gospodarzami dożynek. Z tych sołectw mieszkańcy wybierają spośród siebie starościnę i starostę dożynek oraz młodą asystę . Tak się również stało i w tym roku. Starościną dożynek była Pani Renata Jasnos z Lubiechowa Dolnego wraz z Bartoszem Szczerbiakiem , a z Lubiechowa Górnego mieszkańcy wytypowali Pana Radnego Marka Drelę i Julkę Lechowską. Oba sołectwa bardzo godnie reprezentowały siebie i wszystkich rolników z Gminy Cedynia.

Na początku obrzędu dożynkowego konferansjer przedstawił starostów i asystę mówiąc o dotychczasowych osiągnięciach każdego z Nich. Bardzo pięknie dziękujemy zarówno sołectwom Lubiechów Górny i Lubiechów Dolny jak również i mieszkańcom z obu sołectw.

Na początku jednak został przedstawiony i przywitany gospodarz dożynek Burmistrz Adam Zarzycki. Wśród informacji usłyszeliśmy, że w obecnej kadencji po raz pierwszy (nigdy takiego osiągnięcia jeszcze nie było) Cedynia znalazła się na 20 bardzo wysokim miejscu, w rankingu najbogatszych gmin w Polsce w przeliczeniu na dochód na jednego mieszkańca – w tym miejscu mieszkańcy i goście na widowni podziękowali brawami panu Burmistrzowi. Dziękujemy i gratulujemy.

Dożynki, to oczywiście praca wielu osób oraz pomoc od firm i osób prywatnych. W tym miejscu pragniemy złożyć najpiękniejsze podziękowania sponsorowi strategicznemu – Kruszywa SKSM S.A. Panu Prezesowi Krzysztofowi Grzesiakowi i Pani Wiceprezes Marii Kaczanowskiej. Bardzo nisko kłaniamy się Agro Cedynia Sp. z .o.o. i Panu Prezesowi. Wdzięczność nasza jest również skierowana do Nadleśnictwa Mieszkowice i do pana Nadleśniczego Jana Grzysia. Pięknie dziękujemy za pomoc Rybackiej Spółdzielni „Regalica”, kłaniamy się Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie. Dziękujemy państwu Marcie i Markowi Przybyła firma Maliko, Pani Ewie Listowskiej – sklep żelazny w Cedyni. Słowa wdzięczności kierujemy do Państwa Barbary i Władysława Edelmuller ”Gospoda u Barbary” Osinów Dolny. Podziękowania kierujemy również do Pana Adama Babickiego, Pana, Stanisława Pocieja, Pana Radnego Marka Dreli, Pana Radnego Stanisława Martyki, Pana Radnego Zdzisława Tondla. Dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do organizacji święta plonów w Cedyni. Dziękujemy rolnikom, sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Strażakom i Policji. Pięknie dziękujemy Księdzu Dziekanowi, kanonikowi Michałowi Kostrzewie, Radnym Rady Miejskiej w Cedyni na czele z Panem Przewodniczącym Piotrem Głowniakiem oraz Sołtysom. Dziękujemy zespołom, których oprawa muzyczna była na najwyższym poziomie. Dziękujemy Pani Ewie Kwiecień, która jest instruktorem muzycznym. Dziękujemy zespołom z Niemiec. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom.

Dziękujemy gościom, ale nade wszystko pięknie kłaniamy się mieszkańcom Gminy Cedynia.