Ogłoszenie

Zapraszam zainteresowanych mieszkańców naszej gminy na spotkanie, które odbędzie się dnia 16 września 2021 r. o godzinie 17:00 w świetlicy wiejskiej w Radostowie. Tematem spotkania będzie budowa zbiornika do magazynowania gnojowicy o pojemności do 5600 m3 w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego na działce nr 66/40 obręb Radostów, gmina Cedynia.

BURMISTRZ Cedyni
mgr Adam Zarzycki