Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W dniu 20 maja 2024 roku Burmistrz Cedyni Piotr Głowniak przy kontrasygnacie Magdaleny Krupińskiej – Skarbnik Cedyni podpisał umowy dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Cedynia.

Z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni reprezentowaną przez ks. Michała Kostrzewę na „Remont dachu nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Jakuba w Golicach, gmina Cedynia”.

Dotacja w kwocie 467.802,74 zł jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dotacja w kwocie 9.547,00 zł z budżetu gminy, przeznaczona na pokrycie wkładu własnego Zadania.

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym reprezentowaną przez ks. Hieronima Sebastiana na „Remont elewacji północnej i południowej nawy głównej zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w miejscowości Piasek, gmina Cedynia”.

Dotacja w kwocie 482.289,29 zł jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dotacja w kwocie 9.842,64 zł z budżetu gminy, przeznaczona na pokrycie wkładu własnego Zadania.