Wybory Sołtysa – Orzechów i Żelichów

Kolejny tydzień wyborów na sołtysów w gminie Cedynia rozpoczęliśmy zebraniami wiejskimi w sołectwach Orzechów i Żelichów. Zebrania odbyły się w poniedziałek, 20 maja.

W Orzechowie sołtysem wybrana została Anna Fedorowicz.

W Żelichowie natomiast mieszkańcy wybrali na sołtysa Monikę Martykę.

Obu paniom serdecznie gratulujemy, życząc owocnej współpracy z mieszkańcami oraz wytrwałości.