Kondolencje

Składamy głębokie wyrazy współczucia panu Henrykowi Kęsik, z powodu śmierci ukochanej małżonki Krystyny Kęsik. Wiadomość o Jej odejściu pogrążyła gminną społeczność w żalu i smutku.

Pani Krystyna była lokalną działaczką i społeczniczką. W swoim życiu pełniła wiele ważnych funkcji i niejednokrotnie zasłużyła się dla Gminy Cedynia. Była jedną z założycielek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także członkinią Chóru Czciborzanie. Była długoletnim pracownikiem Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych. Pełniła również funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Cedyni. Była także Radną Rady Miejskiej w Cedyni i autorytetem wielu mieszkańców.

Będzie Jej nam brakowało.

Burmistrz Cedyni Piotr Głowniak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztof Nowak

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz cedyńskich jednostek budżetowych

Kondolencje
Kondolencje