„Czyste Powietrze” – informacje

Urząd Miejski w Cedyni informuje o uruchomieniu punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Cedyni zapewnia:

  • materiały informacyjne o Programie „Czyste Powietrze”;
  • przedstawienie podstawowych informacji o Programie i zasadach składania wniosku o dofinansowanie a następnie wniosku „o płatność”;
  • pomoc w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
    Konsultacje z pracownikiem punktu konsultacyjno-informacyjnego będą możliwe w każdy:
  • poniedziałek 12.00-16.00
  • wtorek 12.30-15.30
  • środa 12.30-15.30

Spotkania będą się odbywały w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w sali posiedzeń (parter) lub pod numerami telefonu 91 43 17 818, 91 43 17 806, jednocześnie zachęcamy do umawiania się z pracownikami indywidualnie.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie :
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Logo