Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

W związku z sygnałami Komisji szacujących straty w gospodarstwach rolnych, powstałych głównie w wyniku deszczu nawalnego oraz gradu, o częstych przypadkach nakłaniania do szacowania strat upraw już sprzątniętych z pola przypominam, że zgodnie z „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę…” przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalenia wysokości szkody dokonuje się poprzez lustrację na miejscu cytuję „w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj.: a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji”.

Dodatkowo wyjaśniam, że dokumentacja fotograficzna może stanowić jedynie materiały uzupełniające ocenę Komisji w czasie lustracji, ale na jej podstawie nie można dokonywać szacowania % wysokości szkód w zlikwidowanej uprawie.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Barbara Wójcik Dyrektor Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego