„Akademia Sołtysa” 2021

Dbałość o #Pomorze Zachodnie to troska nas wszystkich. Szczególna rola w tym zadaniu należy do sołtysów i liderów wsi oraz ich mieszkańców. Lokalni liderzy są blisko życia zwykłych ludzi, ich radości i problemów. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z myślą o nich po raz szósty organizuje cykl spotkań pod wspólną nazwą „Akademia Sołtysa”.

W związku z tym pragnę serdecznie zaprosić Sołtysów i lokalnych liderów z naszego województwa na spotkania w ramach VI edycji „Akademii”, która umożliwi liderom wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy oraz przyczyni się do rozwoju Państwa małych ojczyzn.

Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie sołtysom i liderom informacji o Akademii, które odbędą się w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie w następujących spotkaniach:

I. 26/27 listopada br. – chętni z powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego;
II. 02/03 grudnia br. – chętni z powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego;
III. 10/11 grudnia br. – chętni z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego.

  • Osoby z powiatów w/w, które nie mogą uczestniczyć we wskazanym terminie, mają możliwość wyboru uczestnictwa w innym terminie – pod warunkiem wolnych miejsc.
  • Formularz zgłoszeniowy oraz Harmonogram spotkania – w załączonych plikach .

W VI edycji „Akademii Sołtysa” proponujemy program poświęcony kwestiom społecznym:

  • Dzień pierwszy – godz. 11:00 część wykładowa i zajęcia praktyczne, uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie motywowania mieszkańców obszarów wiejskich, podejmowania wspólnych działań, nabywania umiejętności w kreowaniu i zachęcaniu do współpracy.
  • Dzień drugi – porozmawiamy o wdrażanych przez Samorząd Województwa programach i realizowanych konkursach, które mogą ułatwić pozyskiwanie środków na realizację Waszych sołeckich zamierzeń.

Wypełnione formularze liderów chętnych z Waszej Gminy do uczestnictwa w „Akademii” prosimy odsyłać drogą e-mail: ksow@wzp.pl lub zgłosić telefonicznie. Terminy zgłoszeń uczestnictwa: I – spotkanie do 25.XI br., II lub III – spotkanie do 30.XI br. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, liczy się pierwszeństwo wpływu zgłoszeń.

Obserwując dotychczasowe efekty Naszych spotkań i mając na uwadze zaproponowaną tematykę w ramach „Akademii Sołtysa” zachęcam do udziału i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonów:
91 3129 328 oraz 91 31 29 335
mail: sciesielski@wzp.pl, dchmielewski@wzp.pl