Agnieszka Nowacka nowym sołtysem Starej Rudnicy

Na XI sesji Rady Miejskiej w Cedyni Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak wręczyli kwiaty oraz list gratulacyjny nowo wybranej sołtys Starej Rudnicy Agnieszce Nowackiej.

Pani Sołtys zapowiedziała aktywne działania na rzecz swoje społeczności i już złożyła pierwsze wnioski do budżetu. Życzymy owocnej i zgodnej pracy.