XI sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Jak zwykle sprawnie i szybko przebiegła XI sesja Rady Miejskiej w Cedyni. Radni zajęli się niezbędnymi uchwałami dotyczącymi zmian kwalifikacji ulicy (z drogi wewnętrznej na gminną), przyjęto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedynia na lata 2019-2031 oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020.

Podjęto uchwałę, która rozpoczyna procedurę możliwości tworzenia dokumentacji, dzięki której zbudowana zostanie ścieżka rowerowa na trasie Cedynia Osinów Dolny. Na sesji zajęto się także podatkami od nieruchomości. Burmistrz zaproponował, by podwyższyć je jedynie o stopień inflacji, ale radny Leszek Kopiecki zaproponował, by pochylić się nad podwyżką podatku dla osób i firm prowadzących działalność w obiektach zabytkowych. Dotychczasowa stawka była preferencyjna, Radny argumentował, ze nie jest sprawiedliwa. Burmistrz skomentował propozycję, iż pierwszy raz w swojej wieloletniej karierze samorządowej spotyka się z sytuacją, że to radny wnioskuje o podwyżkę podatków i nie obrazi się, gdy również inni radni wykażą się taką dbałością o dochody budżetu. Radni odrzucili poprawkę radnego Kopieckiego. Na sesji pojawiły się także informacje o zmianach w statucie Związku Gmin Dolnej Odry, który zajmuje się gospodarką odpadami. Radni i sołtysi mieli wiele pytań, w związku z czym pojawiła się propozycja, by na następnej sesji 30 października pojawił się przedstawiciel zarządu ZGDO i odpowiedział na wątpliwości i pytania.

W wolnych wnioskach Dyrektor Muzeum Regionalnego Ryszard Matecki rozdał zebranym ulotki i zachęcił do głosowania w sondzie na temat dalszych losów cedyńskiego pomnika, o czym piszemy szczegółowo na naszej stronie.

Następna, XII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 października.