77. rocznica walk o przyczółek osinowski – relacja

We wtorek (29.03.2022) w Osinowie Dolnym odbyły się uroczystości pod pomnikiem Matki Polki, z okazji 77. rocznicy walk o przyczółek osinowski. Na miejsce przybyły bardzo liczne delegacje dzieci i młodzieży z Cedyńskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej w Piasku. Wydarzenie było uświetnione dzięki szkolnym i strażackim pocztom sztandarowym oraz obecności Ks. Dziekana Proboszcza kan. Michała Kostrzewy.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 12:00 odśpiewaniem przez zebranych Hymnu Państwowego, następnie głos zabrał Burmistrz Cedyni, Pan Adam Zarzycki (treść przemówienia poniżej). Po podniosłym odczycie Pana Burmistrza, wysłuchaliśmy pięknych pieśni o charakterze patriotycznym w wykonaniu Wanessy Zagórskiej, zespołu „Czciborzanie” oraz „Gama”. Następnie liczne delegacje jednostek samorządowych, szkół i związków złożyły wieńce pod pomnikiem Matki Polki. Po części oficjalnej spotkania, zebrani goście przenieśli się na Piknik Patriotyczny.

Księże Dziekanie, Szanowni Mieszkańcy gminy Cedynia, Droga Młodzieży.
Szanowni Państwo!

Zebraliśmy się dzisiaj w skupieniu i zadumie, by uczcić 77. rocznicę walk o przyczółek osinowski. Tak się składa, że My, Polacy zawsze byliśmy narodem biegłym w wojennym rzemiośle. Nie szukaliśmy jednak wojen, nie napadaliśmy na inne narody, lecz gdy zachodziła taka potrzeba potrafiliśmy bronić naszej ziemi i wolności.
Ziemia Cedyńska była tego świadkiem 1050 lat temu, w czasie gdy Państwo Polskie stawiało przysłowiowe pierwsze kroki, a Piastowie utrwalali naszą obecność w Europie. Jak wiemy, historia lubi się powtarzać i tak 77 lat temu, ponownie przyszło nam zawalczyć o miejsce w świecie. Liczne kampanie wojska polskiego w II wojnie światowej, naznaczone są bohaterstwem, heroizmem i poświęceniem dla sprawy, jaką była wola ojczyzna.
Tak było i tutaj, gdzie między innymi Pierwsza Samodzielna Brygada Moździerzy, przyczyniła się do zdobycia jednego z ostatnich niemieckich przyczółków na wschodnim brzegu Odry. Przyczyniając się w ten sposób do upadku zbrodniczego reżimu nazistowskiego i zakończenia działań wojennych w Europie.
Stojący w tym miejscu pomnik, jest niemym lecz bardzo wyrazistym strażnikiem pamięci. Patrząc nań widzimy matki, których synowie i córki zapłacili ogromną cenę za pokój i wolność. Matki, których myśli są przy umierających. Wreszcie matki, które są pełne nadziei i pokory.

Nikt z nas nie myślał, że mówiąc o czasach minionych będzie mógł doświadczyć szaleństwa wojny. Gdzie tuż za Polską granicą, granicą narodu który umiłował wolność i pokój, rozgrywają się sceny które po doświadczeniach ostatniej wojny już nigdy nie miały mieć miejsca. Jesteśmy świadkami bestialskiej i nieludzkiej agresji Rosji na Ukrainę, podyktowanej chorą ambicją, która posyła na rzeź dziesiątki tysięcy.
Nasi bracia Ukraińcy, heroicznie stawiają opór najeźdźcy, okupując to ogromnymi stratami, chyba wszyscy widzieliśmy zbombardowane budynki, ludzkie cierpienie, miasta w pożodze, a przede wszystkim ogromne rzesze matek z dziećmi, uciekających przed potwornościami wojny. Wojny bratobójczej, której ziemia ukraińska nigdy nie powinna zaznać!

Z tego miejsca chcę jednocześnie wyrazić ogromną wdzięczność dla mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”. Dzisiaj wszyscy zdajemy bardzo ważny egzamin z człowieczeństwa, postawa jaką wykazują się mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych, jest pięknym przykładem braterskości, bezinteresowności i miłości do drugiego człowieka.
Widać w tym zjawisku naukę Ojca Świętego Jana Pawła II, który w swoich słowach, zawsze wzywał do Solidarności do pokoju na świecie do pomocy i pochylenia się nad niedolą każdej potrzebującej istoty.
Wolność to fundament, bez którego trudno jest realizować inne wartości. My Polacy doskonale o tym wiemy, nauczeni i doświadczeni trudną i skomplikowaną historią. Jesteśmy wdzięczni bohaterom, którzy niestrudzenie przez setki lat trwania naszego Narodu, poświęcali wszystko co mieli, poświęcali własne życie po to, aby Polska była Polską. Niech ten pomnik nieustannie przypomina nam o tym „że wolność… krzyżami się mierzy”.
Dziękuję wszystkim tu obecnym

Adam Zarzycki
Burmistrz Gminy Cedynia