XXXII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

Dziś (25.03.2022) odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni. W trakcie jej trwania Pan Burmistrz Adam Zarzycki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Piotrem Głowniakiem uroczyście uhonorowali, przyznając uczennicy klasy V, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni Wanessie Zagórskiej stypendium, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w II półroczu roku szkolnego 2020/2021. Warto podkreślić, że uczennica naszej szkoły uzyskała średnią ocen 5,23 oraz jest laureatką wielu konkursów. Między innymi 10 Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Chojnie, czy 28 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Zostało złożone sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami. Ponadto przyjęto wszystkie projekty, które zawarto w porządku obrad.