Witamy w Cedyni!

Oficjalny serwis miejski, tel. 91 4144 006

Dzień: 3 czerwca 2019

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986t.j.) niniejsze postępowanie...