„Zielenią Starą Rudnicę wzbogacamy” – relacja

W sobotę 12 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rudnicy zrealizowało projekt pn. „Zielenią Starą Rudnicę wzbogacamy”. Celem projektu były działania proekologiczne, mające na celu poprawę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi między mieszkańcami.

Dzięki dotacji z Programu Społecznik na lata 2019-2021 uczestnicy wspólnie posadzili w donicach barwne kompozycje kwiatowe, którymi udekorowali plac zabaw. Wokół placu posadzono także drzewa i krzewy, które wkomponowały się w krajobraz nadodrzański. Uczestnicy projektu zamontowali przy miejscu na ognisko ławki, które dopełniły przestrzeń i miejsce spotkań lokalnej społeczności. Zakupiono także kosze do segregacji odpadów. Na podsumowanie projektu zorganizowano ognisko integracyjne z kiełbaskami.

Projekt finansowany był z Programu Marszałkowskiego Społecznik na lata 2019-2021 i realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Link do galerii na Facebooku https://www.facebook.com/cedynia/photos/pcb.2666116970178747/2666098846847226/