Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

• Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
• Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

Dodatkowo – w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego – uruchomiliśmy nową usługę:

• Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce .

Podobnie jak w poprzednich wyborach, rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków wnioskodawcy – e-mailowo lub telefonicznie. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

Z poważaniem
Departament Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji