„Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw”

„Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw” – projekt realizowany w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 roku przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska oraz Fundacją Pod Aniołem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPZP.07.01.00 ,realizowanego od ubiegłego roku na terenie naszej gminy.

Mimo utrudnień spowodowanych wirusem, działania w nowym projekcie pt:” Młodzieżowo Sportowo Przeciwpożarowo” trwają. Celem jest doposażenie naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Grupa inicjatywna oraz wolontariusze przygotowują miejsce do treningów na polu namiotowym, zbudowali też skrzynię do przechowywania elementów sprzętu.

Całość niedługo nadejdzie, więc w tym miesiącu zakończymy projekt , czym też się pochwalimy. Jednak z uwagi na jeszcze obowiązujące obostrzenia przeciwwirusowe całość sprzętu i sposoby jego zastosowania zademonstrujemy w lipcu. Nad całością projektu czuwa liderka grupy Angelika Kałużyńska.