Zawieszenie zajęć w świetlicach

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z dnia 23 Listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć w świetlicach w czasie pandemii koronowirusa

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. U. z 2020 r. poz. 1931), zarządzam co następuję:

§ 1
Zostaną zawieszone wszystkie zajęcia z instruktorami oraz odwołane zostaną zaplanowane imprezy, spotkania od dnia 23.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2
Zajęcia w świetlicach wiejskich, świetlicy osiedlowej, świetlicy „Tęcza”, zostają zawieszone od 23.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuję do 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji epidemicznej.