Zakończyła się modernizacja bieżni

Zakończyła się modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cedyni. Wymieniono strukturę i nawierzchnię bieżni do biegu na 100 m oraz bieżnię do rozbiegu do skoku w dal. Została zmodernizowana rzutnia do pchnięcia kulą, która teraz wygląda bardzo profesjonalnie i będzie służyła uczniom przez bardzo długie lata.

Dzięki tej inwestycji nasze dzieci będą miały lepsze warunki do uprawiania sportu i wykonywania ćwiczeń, które wpłyną na ich rozwój fizyczny po powrocie do szkół.

Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i od sponsorów. Prace wykonała firma SOLID – STET ze Szczecina.