Zakończenie projektu- relacja

Czachowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Demokratycznych, Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Urząd Miejski w Cedyni serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom projektu „Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego – cykl warsztatów w Gminie Cedynia”.

Wytyczne-promocji-projektow-6

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się dnia 26.11.2021 roku w świetlicy wiejskiej w Orzechowie. Przygotowano bogaty program rozrywkowy dla całych rodzin. Uczestnicy projektu dzielili się ze sobą wrażeniami z cyklu odbytych szkoleń. Odbył się cykl zabaw i konkursów z nagrodami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że projekt pozwolił na nabycie nowych doświadczeń i umiejętności. Zadeklarowano chęć realizacji dalszych projektów na rzecz dobra wspólnego wszystkich mieszkańców gminy Cedynia. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznych naborach pozyskamy środki na takie działania, a sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli na ich realizację.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach umowy Nr 541/I/2021 z dnia 04.10.2021 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) chcielibyśmy poinformować, że dane osobowe uczestników projekty takie jak imię i nazwisko będą przetwarzane przez Czachowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Demokratycznych na potrzeby projektu „Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego – cykl warsztatów w Gminie Cedynia”.

https://niw.gov.pl/