Zabytek Zadbany 2022

14 listopada w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala, na której przedstawiono laureatów konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2022” oraz trzeciej edycji konkursu „Samorząd dla dziedzictwa”. Oba konkursy zostały przeprowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wyróżnienia w konkursie „Zabytek Zadbany 2022” w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” otrzymała Gmina Cedynia za prace przy WIEŻY WIDOKOWEJ WRAZ Z OTOCZENIEM W CEDYNI.

Gmina Cedynia otrzymała wyróżnienie za przywrócenie i udostępnienie punktu widokowego z zachowaniem wartości historycznych wieży i otoczenia, stanowiących istotny element krajobrazu kulturowego miasta.

Nagrodę w imieniu Gminy Cedynia odebrała Zastępca Burmistrza Pani Małgorzata Karwan.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi i wykonawczymi.

W 2022 roku w konkursie „Zabytek Zadbany” zgłoszono 100 obiektów, do oceny jury przedstawiono 88 wniosków formalnych z 16 województw (12 wniosków nie spełniło wymogów formalnych). Nominację otrzymało 20 obiektów – po cztery obiekty, w każdej z pięciu podstawowych kategorii oraz 2 obiekty w kategorii specjalnej „Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”.

https://nid.pl/2022/11/15/znamy-finalistow-konkursow-zabytek-zadbany-i-samorzad-dla-dziedzictwa/

https://www.gov.pl/web/kultura/gala-konkursow-zabytek-zadbany-i-samorzad-dla-dziedzictwa