XVII sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

XVII sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbywała się w szczególnych okolicznościach – w hallu szkoły, przy rozstawionych stolikach, w maseczkach, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Na początku sesji przewodniczący Piotr Głowniak podziękował dyr. COKiS Małgorzacie Karwan oraz wszystkim wolontariuszom za zorganizowanie akcji szycia maseczek dla mieszkańców i wszystkich potrzebujących w gminie Cedynia. Poprosił też sołtysów o jeszcze większe zaangażowanie na rzecz mieszkańców i solidarność społeczną w trudnym czasie pandemii.

Na sesji radni zajęli się bieżącymi głosowaniami w sprawie sprzedaży działek, ale również przedstawiona została przez urbanistę J. Korzenia zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Cedyni, który – po pytaniach i wyjaśnieniach – został jednogłośnie przez Radnych zatwierdzony.

Podjęta również została, niezwykle istotna dla przedsiębiorców, uchwała o przeniesieniu płatności rat podatków od nieruchomości na wrzesień (na wniosek przedsiębiorcy). Ustawa z dnia 2 marca br. w o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem kryzysu związanego z COVID -19, dała samorządom takie możliwości i Cedynia z tego korzysta. Przypomnieć należy przy tej okazji, iż burmistrz A. Zarzycki wydał już zarządzenie w sprawie umorzenia do 50% czynszu przedsiębiorcom, którzy złożą taki wniosek oraz jest nadal dostępna pomoc dla prowadzących działalność gospodarczą w ramach programu de minimis. Burmistrz zaprosił radnych do uczestnictwa w pracach komisji, która będzie oceniać wnioski przedsiębiorców o umorzenia.

Sesja – mimo niezwyczajnych okoliczności – przebiegła jak zwykle sprawnie i merytorycznie. Na zakończenie Przewodniczący podziękował burmistrzowi Adamowi Zarzyckiemu za zabiegi i apele, które zostały wystosowane do Premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu mieszkańców regionu, w sprawie otwarcia granic i ponownego uruchomienia ruchu turystyczno- handlowego w naszej gminie. Ożywienie gospodarki w regionie, to obecnie podstawowy cel i interes, który powinniśmy realizować wspólnie.