XLVI sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

27.09.2023 odbyła się pierwsza po przerwie wakacyjnej sesja Rady Miejskiej w Cedyni.

Podczas XLVI posiedzenia Rady uchwalono statut Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni. Burmistrz Adam Zarzycki przekazał zebranym w sali posiedzeń najważniejsze informacje dotyczące termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni oraz otrzymanego grantu z NWOŚiGW.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dokonano również uregulowań prawnych w zakresie zespołu interdyscyplinarnego.

Radni nie przyjęli projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

Pozostałe projekty uchwał z porządku obrad zostały przyjęte.