Informacja dotycząca transportu osób do lokalu wyborczego

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Burmistrz Cedyni informuje, że  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać pisemnie i złożyć w sekretariacie
(pok. Nr 6) Urzędu Miejskiego  w Cedyni,  Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia lub na podany adres mailowy: info@cedynia.pl lub telefonicznie 91 414-40-06, do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 16:00.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i do 12 października br. każdy zainteresowany otrzyma  informację zwrotną o orientacyjnej godzinie oraz szczegółach przewozu.

Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania  z prawa do transportu  do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie , jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składnia zgłoszeń.

Druk zgłoszenia do pobrania poniżej: