XLIX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni rozpoczęła się od wyróżnienia trzech najlepszych uczennic szkół gminy Cedynia. Otrzymały one stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i artystyczne, które wręczyli Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Cedyni Piotrem Głowniakiem. Rodzice uczennic otrzymali listy gratulacyjne. Nagrodzone zostały Wanessa Zagórska i Zuzanna Mruk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni oraz Amelia Dybka ze Szkoły Podstawowej w Piasku.

Radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał przygotowane przez panią kierownik OPS Magdalenę Puzik, które dotyczyły m.in. przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie i rozwoju usług społecznych dla potrzebujących, uchwalenia statutu COM, prowadzania usług opieki sąsiedzkiej, a także projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy do Programu Opieki Wytchnieniowej. Po raz pierwszy, z inicjatywy pani kierownik, udało się uzyskać dofinansowanie na realizację takiego programu, z którego będą mogli korzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych z naszej gminy.

Burmistrz Adam Zarzycki odpowiedział na nurtujące radnych pytania, dotyczące między innymi zaplanowanych i trwających inwestycji w gminie Cedynia. Po raz kolejny dobitnie potwierdził, że przychodnia zdrowia będzie remontowana i nie rozumie, skąd biorą się niepotwierdzone informacje o zaniechaniu tej inwestycji. Remont przychodni jest zaplanowany w budżecie. Aktualnie trwają prace projektowe i techniczne. Poinformował również o tym, że już w najbliższy piątek, 1 marca odbędzie się odbiór robót związanych z termomodernizacją budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym zakończenie prac zaplanowane jest do końca marca. W Lubiechowie Dolnym rozpoczął się remont drogi gminnej (inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu), a w Lubiechowie Górnym wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji. Monitorowana jest również na bieżąco sprawa lokalnych podtopień w m. Piasek.

Z apelem do radnych wystąpił sołtys Osinowa Dolnego, by nie rozpowszechniać krzywdzących postów o zaśmieconym terenie wsi, które w złym świetle przedstawiają nie tylko sołectwo, ale i całą gminę. Przez Osinów Dolny dziennie przewijają się tysiące niemieckich klientów oraz pracowników z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Nie jest możliwe dopilnowanie każdego człowieka, który pozostawia po sobie śmieci. ZGKiM w Cedyni, zarządcy dróg oraz właściciele poszczególnych działek na bieżąco zajmują się utrzymywaniem porządku na terenie przygranicznym. Współpraca w zakresie utrzymywania porządku układa się sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Sołtys zaznaczył, że problem zaśmiecania tego terenu nie istnieje od kilku dni, tylko od wielu lat, dlaczego zatem radni, którzy lajkują takie posty, do tej pory nie zajęli się tym tematem.

Wszystkie projekty uchwał przedstawione na sesji 27.02.2024 r. zostały przez radnych przyjęte.