Posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Wczoraj, tj. 26.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyło się posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, przedstawicieli: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie, RZGW Szczecin – Nadzór Wodny z Chojny, Komendantów PSP Gryfino, Komendanta Gminnego OSP, a także pracowników UM w Cedyni. Zebranie dotyczyło sprawy lokalnych podtopień wzdłuż wału przeciwpowodziowego w miejscowości Piasek.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki przedstawił prawdopodobne przyczyny gromadzenia się wody przed wałem i stan hydrologiczny miejscowości Piasek oraz podjęte dotychczas działania. Przekazał, iż osobiście dogląda tereny objęte podtopieniami. Wczoraj odbyła się kolejna akcja pompowania wody przez Strażaków, którym Burmistrz podziękował za zaangażowanie i prowadzenie akcji.

Każdy z uczestników spotkania zdał relację z zakresu działań swoich jednostek.

Przedstawiciel RZGW Szczecin poinformował, iż na dzień dzisiejszy przy tak zaprojektowanym wale przeciwpowodziowym jedynym doraźnym rozwiązaniem aktualnej sytuacji jest przepompowywanie gromadzącej się wody do rzeki Odry.

Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski zadeklarował chęć współpracy oraz podjęcia dialogu z Wodami Polskimi, którego efektem będzie wypracowanie trwałego rozwiązania problemu, jakim jest zaleganie wód przed wałem i brak odpływu wód opadowych z rowów melioracyjnych.

Burmistrz Cedyni wraz z Wojewodą oraz przedstawicielami wyżej wymienionych jednostek pojechali na wizję terenową wału w Piasku, w celu omówienia na miejscu dalszych działań.