XL sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

W środę 21 grudnia 2022 roku o godzinie 13:00 odbyła się okrągła, czterdziesta sesja Rady Miejskiej w Cedyni, która za razem była ostatnim zebraniem Rady w 2022 roku. Sesję otworzył przewodniczący Rady, Pan Piotr Głowniak. Głównymi tematami spotkania były uchwały poświęcone budżetowi gminy w tym projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2022, którą uchwalono oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2023-2035, którą również uchwalono. Uchwalono również projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedynia na 2023 rok, który szerzej omówiła i objaśniła Skarbnik gminy Cedynia, Pani Magdalena Krupińska.

W trakcie sesji, Radna z Czachowa, Pani Monika Rogowska, podziękowała za wielką inwestycję dla OSP Czachów w formie wozu bojowego. Na koniec spotkania Pan Burmistrz Adam Zarzycki złożył życzenia dla radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy Cedyni. Po sesji radni oraz sołtysi wraz z burmistrzem połamali się opłatkiem, składając bożonarodzeniowe życzenia.

XL sesja Rady Miejskiej w Cedyni - relacja