Paczki żywnościowe dla potrzebujących przekazane przez OPS

Na przełomie października i listopada Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni przekazał paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Cedynia znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Paczki zostały zorganizowane z produktów pozyskanych od Caritas Polska – Bank Żywnościowy. OPS rozdysponował aż 2275,5 kg żywności z długim terminem przydatności. Aby otrzymać paczkę należało spełniać kryterium dochodowe zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Cedyński Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał aż 150 paczek dla potrzebujących.