Wydłużenie terminu na składanie wniosków o oszacowanie suszy

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło na stronie internetowej informację o wydłużeniu do 30 października 2023 r. terminu na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej. Zmianę przepisów w tej sprawie Rada Ministrów przyjęła w dniu 11.10.2023 r.

Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wydluzenie-terminu-na-skladanie-wnioskow-o-oszacowanie-suszy-w-aplikacji-zglos-szkode-rolnicza